ХДП

Хидродинамичен предавател 6860 

ПОДЕМНА ТЕХНИКА 
REDDOT