Ремонт и поддръжка на мотокари и електрически платформи

Ремонт и поддръжка на мотокари и електрически платформи: При основен ремонт на мотокар се диагностицират всички възпли в машината и се конкретизират проблемите, които мотокара възпроизвежда при работа. Изготвя се план и списък на части, консумативи и труд, както и срок на изпълнение на  ремонтната дейност. Голяма част от резервните части ние сме вносители и поддържаме на склад , което способства за бързина качество и отличен краен продукт. При ремонт на един мотокар приблизително като влагани части и труд е равен на пълно изработване и/или рециклиране на една машина.

За електрическите платформи основен проблем и дефект се появява при батериите или електродвигателите, които се изработват по размер, модификация и за съответния модел платформа - ЕП006, ЕП011. Ние разполагаме с наличности и на склад, за което можете да сте спокойни за срока на изработка. 

За повече подробности сме на ваше разположение.

Ремонт и поддръжка на мотокари и електрически платформи
Няма намерени продукти.